DEVOLUCIONS

Atès que es tracten de productes no materials, no s’accepten devolucions excepte en els següents casos:

  • En el cas que l’alumne vulgui canviar de curs ha de comunicar-ho a comunicacio@filmsenoff.cat adjuntant el correu de la compra del mateix amb un termini màxim de 60 dies abans de començar el curs. L’alumne haurà de pagar la diferència en cas que el nou curs sol·licitat sigui més car que l’anterior o, en cas contrari, rebrà a la diferència per part de l’escola Films en Off. Un cop s’hagi passat aquesta data límit l’alumne no tindrà opció a canviar de curs a causa del nombre de places disponibles d’aquest.
  • En els casos de desistiment de la compra per causes majors, només es podrà realitzar en el cas dels cursos presencials, adreçant-se a comunicacio@filmsenoff.cat explicant els motius. L’alumne rebrà el 100% de l’import del curs si ho comunica 60 dies abans de l’inici del curs, el 50% si ho comunica entre 60 i 30 dies abans de l’inici del curs o no rebrà l’import invertit en el cas que ho comuniqui en menys de 30 dies d’iniciar el curs pel fet que la seva plaça ja no es podrà revendre.

Nomès es pot tramitar la devolució el mateix usuari que l’ha adquirit.

GARANTIA GENERAL PER A TOTS ELS PRODUCTES

Excepte prova en contrari, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació:

  • 1.-Es s’ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en el lloc web.
  • 2.-Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes de la mateixa mena.
  • 3.-Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte de el mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte.